A Szent Kútról és vizének csodás gyógyító erejéről szóló lengendák Szent László király koráig nyúlnak vissza. A XVIII. században épült a ciszterek, majd a ferencesek által lakott rendház és templom. 1950-től 1989-ig szociális otthon működött a kolostorban. A visszatérő ferencesek azóta újrateremtették a zarándoklatok hagyományát. Egyre komolyabb feladat az évről-évre növekvő számú zarándokokat megfelelő és méltó kiszolgálásban, elhelyezésben részesíteni. A ferences szerzetesek nagyszabású fejlesztést határoztak el, amely épületfelújítások és új épületek építése mellett a környezet átfogó rendezését is tartalmazta. A fejlesztés egyik jelentős programeleme a zarándokok gyülekező és felvonulási terének, a szabadtéri misézőhelynek és a Kút környékének rendezése. További programelemek: zarándokház előterének és az ún. almáskertnek a rendezése, valamint a zarándokközpont új kapuját képező fogadóépület-foagdótér együttes kialakítása.

  • Helyszín: Mátraverebély
  • Tervezés: 2012-2013
  • Kivitelezés: 2014-2015
  • Építész tervező: LINT Kft.